תמ"א 38
תקן IFRS
היטל השבחה
שמאי מקרקעין

תקן IFRS

החל משנת 2008 יחלו מרבית החברות הפרטיות והציבוריות בישראל לדווח על פי תקן IFRS (לחלק המקרקעין בחברה ראה תקן שמאות 17). פירוש הדבר הוא שהחל משנת 2008 הדיווחים החשבונאיים יהיו מפורטים יותר ויכללו את השווי ההוגן של נכסי הנדל"ן בבעלות החברות.
כניסתו של תקן בינלאומי IFRS כמרכיב חשוב ואף הכרחי בישראל הינה מהפכה של ממש, מעתה נתונים שהיו בעבר זמינים אך ורק לדירקטוריון ולמנהלים זמינים לעיני כל. מהפכה זו פירושה שקיפות, דוחות שיערכו על פי תקן IFRS יתנו ביטוי הולם יותר לשווי החברה ואפשרות לעקוב אחרי התחייבויותיה ומצבה באופן יעיל יותר.
הערכות שווי לנכסי הנדל"ן שברשות החברה נעשות על ידי שמאי מקרקעין מוסמך ותפקידו לקבוע את השווי ההוגן של הנכסים לפי תקן שמאות 17.    שווי הוגן פרשו סכום שבו ניתן למכור את הנכס או להחליפו. בדוחות שיוגשו על פי תקן חשבונאות IFRS ניתן יהיה לבחור בין הערכת שווי עדכני, משווי הוגן, ובין שווי הנכס כשווי רכישתו פחות הפחת שניצבר עד יום הגשת הדוח.
מקרים בהם נדרשת הערכה שווי הוגן לנכסי חברות מהווים אתגר לשמאי המקרקעין וזאת מכיוון שהערכת על פי שווי הוגן אינה הערכה רגילה מכיוון שהיא דורשת מיון של מקורות אובייקטים ולרוב צורכת התעסקות עם נכסים בעלי שווי גבוהה.
להמשך ייעוץ מקצועי ומידע לחצו כאן
 כניסתו של תקן חשבונאות IFRS לישראל משפיע רבות על רואי החשבון, שמאים וכמובן על תחום הנדל"ן ככל ותחום הנדל"ן המניב כפרט. בתחום הנדל"ן המניב השווי ההוגן של הנכסים משפיע על כניסתו בעתיד לדוחות הרווח או מאידך לדוחות ההפסד. כלומר, במידה ונכס שוערך במחיר נמוך ממחיר המכירה הסופי אזי נרשם רווח חשבונאי.
לסיכום, תקן בינלאומי IFRS המגיע ארצה כנראה יחולל מהפכה חשבונאית של ממש ויאפשר לציבור לקבל מידע מהימן וטוב יותר על שווי נכסי המקרקעין של החברות.
תקן שמאות 17 - תקן שמאות 17 הינו תקן של המוסד לתקינה שמאית שליד מועצת שמאי המקרקעין. התקן קובע את הפרמטרים הנדרשים בהערכת נכסי נדל"ן בדיווחים לצורך דיווח על פי חוק נירות ערך. חברות נדל"ן שידווחו מעתה על פי תקן IFRS וירצו להשתמש בחוות דעת בלתי תלויה לגבי ערך הנדל"ן שבבעלותם יצטרכו להצטייד בחוות דעת שמאי מקרקעין שערוכה וכוללת לפחות את הפרמטרים בתקן השמאי.
** האמור במאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ מקצועי ובהתאמה למקרה ספציפי.
תקן IFRS
שמאות | היטל השבחה | תמ"א 38 | שמאות מקרקעין | מפת האתר | מאמרים